ÚZEMNÝ PLÁN môže pre obec v zmysle stavebného zákona spracovať len osoba odborne spôsobila t.j. autorizovaného architekta Slovenskej komory architektov (SKA). Autorizovaný architekt spracováva v zmysle platného stavebného zákona hlavnú časť územného plánu obce. Dáva do neho svoju myšlienku,víziu budúceho rozvoja obce, mesta. Je preto potrebné, aby daný architekt, porpípade kolektív architektov- projektová kancelária mala skúsenosti so spracovaním územných plánov, urbanizmom ako takým. Pri výbere spracovateľa-architekta by nemala hrať hlavnú úlohu len cena za spracovanie danej ÚPD. Spracovateľa územného plánu by mala obec vyberať v spolupráci s osobou s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD po etape prípravných prác. Nasledovný edzené v §19 stavebného zákona. Túto skutočnosť bohužiaľ obce nepoznajú a osobu s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD si vyberajú až po výbere spracovateľa územného plánu-architekta. Správny postup pre obec by mal byť najprv si vybrať osobu s odbornou spôsobilosťou zo zoznamu osôb s odbornou spôsobilosťou a nasledne vybrať po odbornej konzultácii s osobou konkurzom (verejne obstarávanie) spracovateľa územného plánu-architekta.

ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTOV a PROJEKTOVÝCH KANCELÁRIÍ
pre spracovanie Vašich územných plánov.

URBAN TRADE, projektová kancelária Košice,
Ing.arch. Dušan HUDEC,
web: www.urban.sk
e-mail: urban@urban.sk
tel/mobil: 055 32 237 27, 0903 651 678
adresa: Letná 45, Košice 040 01
Špecializovaná projektová kancelária pre územné plánovanie
Popis: URBAN TRADE - Ing. arch. Dušan HUDEC je špecializovaná projektová kancelária s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami, ktorá sa v hlavnej miere zameriava na URBANIZMUS. Hlavný architekt projektovej kancelárie autorizovaný architekt - Ing.arch. Dušan HUDEC ma 30 ročné skúsenosti so spracovaním daných dokumentov.
Referencie: Územné plány miest: Strážske, Žiar nad Hronom, Vranov nad Topľou, Dobšiná, Jelšava, Revúca, Michalovce, Štítnik
Územné plány obcí: Nižná Slaná, Haniska, Dvorianky, Kojšov, Rejdová, Čučma, Parchovany a ďaľšie

POPIS-Názov, kontaktné údaje ,
e-mail: info@uzemnyplan.sk
tel/mobil: 0903 613 612
adresa: Letná 45, 040 01 košice
POPIS kancelárie.

Referencie: Názvy územnoplánovacích doumentácií.
V prípade záujmu o uverejnenie v ZOZNAME osôb s odbornou spôsobilosťou alebo v ZOZNAME architektov nás prosím kontaktujte na vyššie uvedených telefónych číslach alebo emailom: info@uzemnyplan.sk. Uverejnenie je bezplatné!