URBAN TRADE, projektová kancelária - Ing.arch.Dušan HUDEC.
Letná 45
Košice
040 01

Phone No.: 055 / 62 237 27
E-mail: info@uzemnyplan.sk
Fax No.: 055/62 237 27
mobil: 0903 613 612, 0905 613 612
 
Dokumentácia uverejnená na portály UZEMNYPLAN.SK je chránená autorským zákonom. Kopírovanie, rozmnožovanie a používanie dokumentov uverejnených na tomto portály pre komerčné účely je trestné. Používanie dokumentov je možné len pre informačné účely !