ÚZEMNÝ PLÁN môže v zmysle stavebného zákona obec ako ogán územného plánovania obstaravávať len prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. Zoznam týchto osôb vedie Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD riadi a dozerá na celý proces spracovávania a prerokovavánia územného plánu obce. Povinnosti osoby s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD sú vymedzené v §19 stavebného zákona. Túto skutočnosť bohužiaľ obce nepoznajú a osobu s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD si vyberajú až po výbere spracovateľa územného plánu-architekta. Správny postup pre obec by mal byť najprv si vybrať osobu s odbornou spôsobilosťou zo zoznamu osôb s odbornou spôsobilosťou a nasledne vybrať po odbornej konzultácii s osobou konkurzom (verejne obstarávanie) spracovateľa územného plánu-architekta.

ZOZNAM OSÔB S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU PRE OBSTARÁVANIE ÚPP A ÚPD

Ing. Martin HUDEC,
e-mail: hudec@iol.sk
tel/mobil: 0903 613612
adresa: Letná 45, Košice 040 01
Nar. 11.12.1974 v Košiciach, od skončenia VŠ pracuje a žije v Košiciach.
Pôsobiská: Absolvent TU Košice, Stavebná fakulta odbor pozemné stavit.-architektúra
Od roku 1998 samostatne zárobkovo činná osoba-živnostník (ARCHIGRAPH studio)
Od roku 2001 osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD. Registračný preukaz č.073.
Referencie: Územné plány miest: Strážske, Žiar nad Hronom, Vranov nad Topľou, Dobšiná, Jelšava, Revúca,
Územné plány obcí: Nižná Slaná, Haniska, Nižná Myšľa, Kojšov, Rejdová, Čučma, Mníšek nad Hnilcom a ďaľšie

Ing. arch. Ján JAKUBČÍK,
e-mail: jakubcik@stonline.sk
tel/mobil: 0905 975199
adresa: M.R.Štefánika 1161, Trebišov 075 01
registračný preukaz číslo. 92.

Referencie: ÚPN-O Bačkov, Dvorianky, Tušice, Parchovany, Zemplínska Nová Ves

Ing.arch. Ján KIMÁK,
e-mail: info@uzemnyplan.sk
tel/mobil: 0905 585754
adresa: Bardejovská 358, 089 01 Svidník
registračný preukaz číslo.116
Referencie: Územné plány obcí: Cernina
Kompletný zoznam odborne spôsobilých osôb v o formate PDF.
V prípade záujmu o uverejnenie v ZOZNAME osôb s odbornou spôsobilosťou alebo v ZOZNAME architektov nás prosím kontaktujte na vyššie uvedených telefónych číslach alebo emailom: info@uzemnyplan.sk. Uverejnenie je bezplatné!